Навчально-консультаційний пункт Луганського Державного Університету Внутрішніх Справ імені Е. О. Дідоренка у місті Миколаєві

Кафедра кримінології, конфліктології та соціології прийнята до Санкт-Петербурзького кримінологічного клубу

05.03.2009

Кафедра кримінології, конфліктології та соціології прийнята до Санкт-Петербурзького кримінологічного клубу

     16 лютого 2009 р. загальні збори членів Санкт-Петербурзького кримінологічного клубу прийняли рішення про включення до складу Клубу як колективного члена кафедри кримінології, конфліктології та соціології Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.
     Санкт-Петербурзький кримінологічний клуб — це наукове об’єднання кримінологів Санкт-Петербурга, Росії, країн СНД та багатьох інших держав світу, яке фактично діє понад 25 років.
Метою Клубу є: розвиток знання про злочинність та протидію їй, поширення його для використання в інтересах людини; вдосконалювання та поширення викладання кримінології; впровадження кримінологічного знання у дошкільне та шкільне виховання. Великого значення Клубом надається розробці наукових основ соціальних, учбових та інших програм попередження злочинів; соціальної допомоги потерпілим та ресоціалізації  осіб, які скоїли злочини; приведенню засобів протидії злочинності в у відповідність із світовими стандартами; розробці кримінологічного законодавства.
Клубу властивий плюралізм наукових методологій та підходів. Для досягнення намічених цілей члени об'єднання організовують наукові семінари та міжнародні конференції, видають літературу відповідного напрямку, здійснюють підвищення кваліфікації кримінологів, консультують, проводять кримінологічну експертизу.
     Клубом видається журнал «Криминология: вчера, сегодня, завтра». Це — перше в Росії та країнах СНД спеціальне кримінологічне видання. Редакційна колегія його включає спеціалістів з різних країн..
     Рішення про прийняття кафедри кримінології, конфліктології та соціології ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка до Клубу було проголошено 27 лютого 2009 р. під час Міжнародного семінару «Кримінологія ХХ століття: теорія та практика», у якому взяли участь кримінологи Росії, України, Білорусі, Німеччини, Великої Британії. З основними доповідями виступили професор Д. Шестаков (Санкт-Петербург, Росія) – «Кримінологія на постліберальному етапі», та професор Г. Курі (Фрайбург, Німеччина) – «Кримінологічний прогноз поведінки сексуальних та небезпечних злочинців: німецький досвід». У обговоренні доповідей серед інших взяв участь завідувач кафедри кримінології, конфліктології та соціології ЛДУВС ім.. Е.О. Дідоренка В. Поклад, який виступив з темою «Про соціальну функцію кримінології та про кризу глобалізації».

всі новини
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА
У МІСТІ МИКОЛАЄВІ