Навчально-консультаційний пункт Луганського Державного Університету Внутрішніх Справ імені Е. О. Дідоренка у місті Миколаєві

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка активно підтримує молодих учених

29.09.2009

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка активно підтримує молодих учених

     Понад 80% професорсько-викладацького складу луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка становлять спеціалісти вищої кваліфікації – академіка, члени-кореспонденти, професори, доценти, доктори й кандидати наук, лауреати премії НАН України. У навчальному закладі створені всі умови для проведення повноцінних досліджень, керівництво університету активно підтримує молодих учених, про що свідчать в середньому 14 захистів дисертацій на рік.

     Ще одним надбанням у цьому напрямку роботи став передзахист кандидатської дисертації здобувача кафедри кримінального права Дмитра Каменського. Випускник магістратури Юридичного центру Джорджтаунського університету (м. Вашингтон, США), за спеціалізацією «Оподаткування» звернув свою увагу на кримінальну відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США та провів паралелі із законодавством України.  «Хочу зазначити, що Україна зараз рухається євроатлантичним шляхом, намагається  у зовнішній політиці сповідувати принципи зближення правових систем різних держав світу, у тому числі  Західної Європи та Сполучених Штатів Америки. Багато відомих вчених, зокрема Жалінський, Яценко, Сергієнко,  послідовно виступали за те, що проведення дослідження кримінального законодавства зарубіжних країн є корисною і перспективною працею. Водночас, не треба дуже захоплюватись цією роботою й ідеалізувати зарубіжні правові системи. Необхідно вивчати їх, брати на озброєння цікаві й важливі моменти, можливо, потенційно запозичувальні для національних елементів законодавства країни, тим не менш, необхідно відкидати ті моменти, які працювати в нашій державі не будуть. Тому у своїй роботі я намагався якраз виокремити ті практичні елементи кримінально-правоохоронної системи оподаткування США, які можуть бути втілені в Україні найближчим часом для забезпечення адекватної охорони цих податкових відносин у нашій державі», - зазначає Дмитро. 

     Останнім часом активізувались дослідження порівняльно-правові у галузі кримінального права. Втім, дослідження окремих кримінально-правових інститутів законодавства зарубіжних країн поки що не достатньо висвітлені у вітчизняній науці кримінального права. Саме тому, за словами молодого ученого, він вирішив своє дисертаційне дослідження зробити більш специфічним і зосередити увагу на з’ясуванні проблем і актуальних аспектів кримінальної відповідальності саме за податкові злочини, тобто вивчав інститут кримінальної відповідальності за податкові злочини за федеральним законодавством США. 

     В цілому, рецензенти та опоненти позитивно оцінили роботи Дмитра Каменського, вказавши на переваги та недоліки дослідження. Тепер молодий учений активно готується до захисту кандидатської дисертації та отримання відповідного наукового ступеню.  

всі новини
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА
У МІСТІ МИКОЛАЄВІ