Навчально-консультаційний пункт Луганського Державного Університету Внутрішніх Справ імені Е. О. Дідоренка у місті Миколаєві

Новий прорив ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка

23.11.2009

Новий прорив ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка

     Не дивлячись на важкий економічний час, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка підтримує власний престиж і авторитет і досягає нових вершин наукового розвитку. ВНЗ отримав дозвіл на створення спеціалізованої вченої  ради, якій надано право приймати до захисту дисертації за фахом 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень». За словами проректора з науки університету Олександра Левченкова, отримання такого права - це визнання престижності ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: «Створення такої спеціалізованої ради є дуже важливим, адже університет не може існувати без такого наукового органу. Крім того, це підвищення статусу університету, суспільне визнання освіти і наукової діяльності нашого навчального закладу, і у нас для цього є підстави».
     Слід відзначити, що Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка систематично і в достатній кількості проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і систему "здобувач наукового ступеню".  Тепер власна спеціалізована вчена рада забезпечить високий рівень вимог при попередньому розгляді і захисті дисертацій, зможе дати кваліфіковану оцінку якості робіт,  їх актуальності й новизні, значенню для теорії і практики.
     Вітаємо керівництво і колектив ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка з підкоренням нової вершини і підвищенням статусу навчального закладу.

всі новини
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА
У МІСТІ МИКОЛАЄВІ