Навчально-консультаційний пункт Луганського Державного Університету Внутрішніх Справ імені Е. О. Дідоренка у місті Миколаєві

Умови вступу на 2018-2019 навчальний рік

 Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

(Миколаївське відділення заочного-дистанційного навчання

факультету заочного та дистанційного навчання) 

оголошує набір на підготовку фахівців для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра – за напрямом підготовки «Право» за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та юридичних осіб на заочну форму навчання на 2018-2019 навчальний рік. Прийом здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На заочну форму навчання за рахунок державного бюджету приймаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 35 років (вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до ЛДУВС).

Перелік документів для вступу до університету.

До навчальної справи кандидата на заочну форму навчання за рахунок державного бюджету долучаються:

·                    рапорт кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, напряму підготовки та спеціалізації;

·                    документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього ( оригінали та нотаріально завірені копії);

·                    атестаційний лист (службова характеристика);

·               висновок про направлення на навчання за підписом керівництва органу внутрішніх справ, де працює кандидат;

·              шість фотокарток, завірених працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);

·                 довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 (для працівників оперативних служб системи МВС);

·                    анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноручно і завірена підрозділом кадрового забезпечення, та автобіографія.

Вступники на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб особисто подають заяву про вступ, в якій зазначають напрям підготовки та форму навчання.

До заяви вступник додає:

·                    документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - оригінали та нотаріально завірені копії;

·                    сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти - оригінали або нотаріально завірені копії;

·                    медичну довідку за формою 086-у;

·                    шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

·                    власноручно заповнену анкету, автобіографію (бланки видаються).

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2016 -2018 роках.

Конкурсний відбір кандидатів здійснюється за результатами зовнішнього незалежного тестування, підтвердженого сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

1. Українська мова та література - прохідний бал  – 120.

2. Історія України (профільний) - прохідний бал  –  120.

3. Іноземна мова або математика - прохідний бал  – 120.

 Особи, які в 2018 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка:

·                   громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

·                    особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ;

·                    військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором
       ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка здійснює також прийом студентів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
для продовження навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

        за державним замовленням  (з числа осіб середнього складу поліції); 

спеціальність 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність") денна та заочна форма навчання. Термін навчання - 1 рік 6 місяців. 

          за контрактом (з числа осіб, які здобули ступінь бакалавра); 

спеціальність 081 "Право" (термін навчання на денній формі) 1 рік 6 місяців, вартість навчання 13942 грн./н.р.; на заочній - 1рік 8 місяців, вартість навчання 11852 грн./н.р.

спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність"(термін навчання на денній формі) 1 рік 6 місяців, вартість навчання 13942 грн./н.р.; на заочній формі 1 рік 8 місяців вартість навчання 10452 грн./н.р.                   

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка здійснює також прийом студентів на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року № 245.

Прийом для здобуття ступеня бакалавра здійснюється як на основі повної загальної середньої освіти, так і базавої освіти неюридичного профілю, а також освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Плата за навчання на 2018-2019 навчальний рік за заочною формою навчання становить 8952,00 грн./н.р.

 

Довідки за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5.

Тел. (0512) 59-26-87

Моб. тел. - 063-33-83-451

 

НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА
У МІСТІ МИКОЛАЄВІ